Bądź zawsze na bieżąco.


Zapisz się na darmowy Newsletter, a co tydzień otrzymasz nowe informacje o dostępnych funduszach.
Wybierz województwo, z którego chcesz otrzymywać informacje.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Finansowanie Dla Przedsiebiorstw >> Dolnoslaskie >> Fundusze na działalność gospodarczą 2013.

Fundusze na działalność gospodarczą 2013.

12 Kwiecień 2013, piątek
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Kraina Łęgów Odrzańskich” działająca na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operację w zakresie: „Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne lub prawne, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze Lokalnej Grypy Działania tj. gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia.

Wysokość dostępnych środków w ramach następujących działań wynosi:

  1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – limit dostępnych środków – 700 000,00 złotych.
  2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – limit dostępnych środków – 583 562,00 złotych.
  3. „Odnowa i rozwój wsi” – limit dostępnych środków – 956 297,39 złotych.
  4. „Małe projekty” – limit dostępnych środków –1 086 587,07 złotych.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie:

Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich,

w Prochowicach przy Placu Kopernika 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00;

w terminie, od 02 kwiecień 2013 r. do 16 kwiecień 2013 r. do godziny 16:00.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, dostępne są w biurze LGD oraz na stronie LGD: http://www.lgdodra.pl/

 

Poniżej znajdują się wzory kart, dokumentów, niezbędnych do złożenia w ramach konkursu:

 

DOKUMENTY KONKURSOWE <kliknij, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

DOKUMENTY KONKURSOWE <kliknij, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

DOKUMENTY KONKURSOWE <kliknij, Odnowa i rozwój wsi

DOKUMENTY KONKURSOWE <kliknij, Małe projekty

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” udziela bezpłatnych konsultacji dot. przygotowania wniosku. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD w Prochowicach przy Placu Kopernika 6, tel. 76/ 858 45 45, e-mail: t.sokolowski@lgdodra.p

 

INFORMACJE UŁATWIAJĄCE SKORZYSTANIE ZE WSPARCIA

Działanie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW przeznaczone jest na operacje obejmujące inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej.

Działanie to ma za zadanie przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy, a co za tym idzie – wzrostu zatrudnienia.

O dofinansowanie w ramach tego działania mogą ubiegać się:

- osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,

- spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych - prowadzące(y) działalność gospodarczą,

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, czyli takich, które, zaliczyć można do kosztów związanych bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją projektu, maksymalne dofinansowanie wynosi 300 tys. zł na jednego beneficjenta.

Działanie ROŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLICZNEJ jest działaniem przeznaczonym na inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem wspieranej działalności nierolniczej (gospodarczej).

Dotację mogą być udzielane z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

O dofinansowanie w ramach tego działania może ubiegać się:

- rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- lub małżonek tego rolnika.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, czyli takich, które, zaliczyć można do kosztów związanych bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją projektu, maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tys. zł (500 tys. w przypadku, gdy beneficjent realizuj operacje dotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego) na jednego beneficjenta.

 

 

 

 

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.