Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” - 2015 | FunduszeNaFirme.pl | Dotacje, Szkolenia unijne, Dofinansowanie dla firm na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

Bądź zawsze na bieżąco.


Zapisz się na darmowy Newsletter, a co tydzień otrzymasz nowe informacje o dostępnych funduszach.
Wybierz województwo, z którego chcesz otrzymywać informacje.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Finansowanie Dla Przedsiebiorstw >> Malopolskie >> Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” - 2015

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” - 2015

3 Grudzień 2014, środa
Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” - 2015
Od 2 grudnia do 23 grudnia 2014 r. prowadzony jest nabór zgłoszeń do Programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Program skierowany jest do organizatorów przedsięwzięć technologicznych, skupiających głównie młode firmy z branż nowych technologii, środowisk start-upowych, które na szeroką skalę organizują tech-eventy.

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału oraz zwiększenie liczby wydarzeń i spotkań technologicznych, a przez to promocja Małopolski jako Regionu wspierającego rozwój przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach.

Program jest realizowany poprzez angażowanie się Województwa Małopolskiego we współorganizację wydarzeń i spotkań technologicznych wyłonionych w ramach Programu.

Podmioty zainteresowane udziałem w Programie mogą oferować Województwu współorganizację następujących rodzajów przedsięwzięć:

  • spotkań technologicznych organizowanych po raz pierwszy w regionie i/lub kraju (I kategoria),
  • spotkań technologicznych  organizowanych co najmniej po raz drugi w regionie i/lub kraju (II kategoria).


W zależności od rodzajów przedsięwzięć wskazanych powyżej, wielkość zaangażowania finansowego Województwa w organizację danego przedsięwzięcia może wynosić odpowiednio:

  • dla spotkań technologicznych organizowanych po raz pierwszy w regionie i/lub kraju – minimum 5 000,00 zł brutto, maksymalnie 20 000,00 zł brutto,
  • dla spotkań technologicznych  organizowanych co najmniej po raz drugi w regionie i/lub kraju – minimum 5 000,00 zł brutto, maksymalnie 50 000,00 zł brutto.

W ramach Programu Zgłoszenia mogą być składane przez:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r., jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,
  • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
  • spółdzielnie socjalne,
  • przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.


Zgłoszenia do Programu obejmować będą przedsięwzięcia realizowane w okresie od 1 lutego 2015 roku do 23 listopada 2015 roku.

Na realizację Programu w 2015 roku Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył kwotę 300 000,00 zł brutto.

Wybór podmiotów, z którymi Województwo będzie współpracować przy organizacji przedsięwzięć technologicznych, a także określenie wielkości zaangażowania finansowego Województwa w poszczególne wydarzenia, nastąpi w oparciu o dokumentację złożoną przez podmioty zainteresowane udziałem w Programie, w drodze oceny złożonych dokumentów, zgodnie z zapisami Regulaminu Programu. 

Szczegóły Programu

 

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.