Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Finansowanie Dla Przedsiebiorstw >> Ogolnopolskie >> ARiMR zaprasza do składania wniosków w kolejnych naborach

ARiMR zaprasza do składania wniosków w kolejnych naborach

2 Kwiecień 2013, wtorek
ARiMR zaprasza do składania wniosków w kolejnych naborach
Od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". ARiMR przeprowadzi nabór takich wniosków w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania zostanie przeprowadzony od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego. < więcej na temat działania

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Tegoroczny nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie, od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. wnioski będą mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. W następnym etapie, od 13 do 24 maja do naboru będą mogły przystąpić pozostałe uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.

O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z ARiMR wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Kolejność przysługiwania pomocy zostanie określona na podstawie sumy punktów przyznawanych w odniesieniu do trzech kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania. Są nimi: wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU, to, czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto GVA w gospodarstwie, brane pod uwagę będzie również to, czy wniosek był składany indywidualnie, czy na operację realizowaną w ramach tzw. wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy.

Na realizację operacji przewidziane jest łącznie ok. 537 mln zł.

Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać na operacje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. wynosi 300 tys. złotych na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansuje od 40% do 60% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na realizację jego inwestycji.

Przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie wsparcia na "Modernizację gospodartsw rolnych" w ośmiu województwach, wynika z faktu, że tylko w tych regionach są jeszcze dostępne środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na taką pomoc. W pozostałych ośmiu województwach limit środków został wyczerpany.

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia w ramach naboru dostępne są (tutaj)

Więcej informacji dostępna na stronie Agencji (tutaj)

INFORMACJE UŁATWIJĄCE SKORZYSTANIE ZE WSPARCIA

Działanie MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH ,prowadzone jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przeznaczone jest wyłącznie na  wsparcie inwestycji związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

O pomoc w ramach tego działania mogą ubiegać się:

- osoby fizyczne, w tym jako osoby wspólnie wnioskujące,

- osoby prawne,

- wspólnicy spółek cywilnych,

- spółki osobowe prawa handlowego.

Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach omawianego działania obejmuje koszty: budowy, przebudowy, remontu, zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, zakładania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, wyposażenia pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej itd.

Maksymalny poziom dofinansowania jest zróżnicowany określonymi przez ARiMR czynnikami i wynosi: 40%, 50% i 60% kosztów kwalifikowanych. Pomoc przyznana może wynosić maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo. Więcej informacji na temat działania dostępna jest w specjalnie przygotowanym poradniku dla beneficjenta, który jest dostępny na stronie Agencji (tutaj). 

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.