Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Finansowanie Dla Przedsiebiorstw >> Ogolnopolskie >> Fundusze europejskie dla przedsiębiorców. Szkolenia w całej Polsce!

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców. Szkolenia w całej Polsce!

28 Lipiec 2015, wtorek
Fundusze europejskie dla przedsiębiorców. Szkolenia w całej Polsce!
Chcesz wziąć bezpłatny udział w szkoleniach oraz konferencji na temat funduszy europejskich w swoim województwie? Taką właśnie możliwość daje Ci nowy projekt „Fundusze europejskie - jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”.

Projekt przewiduje przeprowadzenie 16 dwudniowych szkoleń z działaniami aktywizującymi każdorazowo dla 40 uczestników oraz organizację ogólnopolskiej konferencji podsumowującej w Warszawie na ok. 200 osób. Szkolenia i konferencja adresowane są do przedsiębiorców sektora MŚP (właścicieli oraz ich pracowników).

Udział w szkoleniach i konferencji jest bezpłatny. Dodatkowo, uczestnicy szkoleń mogą skorzystać z noclegu oraz możliwości zwrotu kosztów podróży w przypadku dojazdu spoza miasta, w którym szkolenie się odbywa.

Wystarczy odwiedzić stronę projektu, wybrać swoje województwo i zapisać się na organizowane szkolenia: http://www.funduszejakietoproste.pl/

Dzień pierwszy szkolenia będzie transmitowany on-line z możliwością zadawania pytań trenerowi podczas sesji pytań i odpowiedzi.

Zakres tematyczny szkoleń będzie obejmował następujące zagadnienia:

 • Zasady przyznawania wsparcia dla przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
 • Strategia Europa 2020 – główne założenia
 • Umowa Partnerstwa 2014-2020 -  cele tematyczne, priorytety inwestycyjne finansujące wsparcie dla przedsiębiorców
 • Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach celu tematycznego nr 3 Umowy Partnerstwa –omówienie priorytetów inwestycyjnych wspierających wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, specyfika wsparcia – krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje, krótka charakterystyka programów operacyjnych (PO Inteligentny Rozwój, PO Polska Wschodnia, Regionalny Program Operacyjny /właściwy dla danego województwa/).
 • Zasady wydatkowania funduszy w nowej perspektywie finansowej UE – wysokość wsparcia, kwalifikowalność wydatków, prawa i obowiązki beneficjentów, pomoc publiczna i pomoc de minimis, zarządzanie projektem.
 • Programy Operacyjne na lata 2014-2020 – wsparcie na rzecz wzmacniania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
 • Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (właściwy dla danego województwa)
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020(dotyczy pięciu województw )
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (przedstawienie dostępnych możliwości wsparcia dla przedsiębiorców)
 • Program Operacyjny Wiedza i Rozwój na lata 2014 -2020(przedstawienie dostępnych możliwości wsparcia dla przedsiębiorców)
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (przedstawienie dostępnych możliwości wsparcia dla przedsiębiorców)

Część warsztatowa szkolenia:

 • Koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane – to nie loteria to pewność finansowania
 • Źródła informowania o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020.
 • Omówienie doświadczeń z pozyskiwania wsparcia ze środków funduszy UE: najczęstsze błędy i nieprawidłowości w obszarze aplikowania o środki unijne oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w starej perspektywie finansowej UE  (np. aspekty związane z pomocą publiczną, stosowaniem zasady konkurencyjności).
 • Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie dla firmy.
 • Omówienie wniosku o dofinansowanie w ramach wybranego programu operacyjnego
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla firmy w ramach wybranego programu operacyjnego (założenia, cele, budżet, wskaźniki, produkty).
 • Warsztaty w dwóch grupach – dwa studia przypadku (wniosek o dotację z PO Inteligentny Rozwój i wniosek o dotację z RPO)
 • Zasady finansowania i rozliczania projektu w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
 • Dokumentacja finansowa projektu.
 • Opis dokumentów księgowych.
 • Schemat obiegu dokumentów księgowych.

Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w zakresie Programów Operacyjnych na szczeblu krajowym i regionalnym oraz nabędą umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, dostępnych w ramach obecnej perspektywy finansowej.

W ramach projektu zostanie opracowana przez ekspertów i wydana publikacja „Przewodnik po Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców na lata 2014-2020” w ilości 1500 egzemplarzy. Planowana jest wysyłka Przewodnika do 1140 przedsiębiorców, ponadto dystrybucja ok. 200 egzemplarzy podczas konferencji podsumowującej w Warszawie oraz zamieszczenie Przewodnika na stronie projektu. Przewodnik będzie kładł nacisk na zaprezentowanie tych zagadnień, które najbardziej interesowały przedsiębiorców podczas szkoleń oraz będzie zawierał odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania ze szkoleń. Szczegółowe miejsce będzie poświecone zaprezentowaniu źródeł informacji o funduszach europejskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Związek Rzemiosła Polskiego (Lidera projektu), Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Współpartnerzy projektu).

Źródło: http://www.funduszejakietoproste.pl/ 

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.