Bądź zawsze na bieżąco.


Zapisz się na darmowy Newsletter, a co tydzień otrzymasz nowe informacje o dostępnych funduszach.
Wybierz województwo, z którego chcesz otrzymywać informacje.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Finansowanie Dla Przedsiebiorstw >> Ogolnopolskie >> Gwarancje de minimis cz. 3.

Gwarancje de minimis cz. 3.

23 Sierpień 2013, piątek
Gwarancje de minimis cz. 3.
Dziś przestawimy Państwu poszczególne etapy skorzystania z gwarancji de minimis, krok po kroku jak ją otrzymać, a więc…

Po pierwsze, należy wypełnić i złożyć wniosek o udzielenie gwarancji w banku kredytującym wraz z wnioskiem o kredyt obrotowy.  

Wniosek zawiera komplet informacji potrzebnych  do ubiegania się o gwarancję w ramach programu. W przypadku wątpliwości jak go wypełnić, należy zapytać pracownika banku, w którym przedsiębiorca będzie wnioskował o kredyt.

wniosek o udzielenie gwarancji <pobierz

Wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku:

- jako zasadę należy przyjąć – finansowanie działalności bieżącej - nie jest wymagane precyzyjne określenie przeznaczenia środków z kredytu.  Wyjątkiem może być sytuacja, w której kredyt ma być wykorzystany na zakup określonych usług czy towarów.

„Oświadczenie Wnioskodawcy nr 3” – jak je wypełnić?

Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wysokości pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o gwarancję i w dwóch poprzednich latach podatkowych. Podstawą do złożenia takiego oświadczenia są zaświadczenia, jakie przedsiębiorca otrzymał w związku z otrzymaną w okresie wcześniejszym pomocą de minimis. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje zaświadczeniami czy dokumentami potwierdzającymi zakres danych o otrzymanej pomocy, powinien próbować uzyskać stosowne informacje od podmiotu udzielającego mu pomocy de minimis.

Przykładowe rodzaje pomocy de minimis, które mógł otrzymać przedsiębiorca:

  • dofinansowanie na szkolenia,
  • dofinansowanie na zatrudnienie pracownika,
  • zwolnienia podatkowe,
  • rozłożenie zaległości ZUS,
  • dokonanie jednorazowej amortyzacji,
  • pomoc publiczna z RPO, ZUS, US, PFRON, itp.

Przykładowe formy potwierdzające udzielenie pomocy de minimis:

  • zaświadczenie o pomocy de minimis,
  • decyzja administracyjna,
  • umowa.

Drugim krokiem do przyznania pomocy de minimis jest, podjęcie decyzji o udzieleniu gwarancji.

Bank kredytujący dokonuje analizy zdolności kredytowej zgodnie z obowiązującymi w tym banku procedurami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, bank kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis.

Krok trzeci, objęcie kredytu gwarancją.

Po zaakceptowaniu warunków kredytu przez przedsiębiorcę, zawierana jest umowa kredytu. Wraz z podpisaniem umowy kredytobiorca wystawia na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego weksel własny wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Przedsiębiorca prowadzący działalność jako osoba fizyczna podpisuje się pod oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Jeśli pozostaje on / ona w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, podpis pod deklaracją wekslową składa również małżonek / małżonka.

Bank kredytujący wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w dniu udzielenia gwarancji.

Krok czwarty, to zapłata prowizji.

Przed upływem 12-to miesięcznego okresu gwarancji, bank kredytujący pobiera opłatę prowizyjną za 2 rok obowiązywania gwarancji i przekazuje ją do BGK 5-go dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rozpoczął się kolejny okres gwarancji. Wysokość prowizji to 0,5% kwoty gwarancji.

A w przypadku gdy kredytobiorca nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku spłaty kredytu obrotowego, następuje:

Realizacja gwarancji, czyli bank kredytujący wzywa Bank Gospodarstwa Krajowego do zapłaty. BGK wykonuje zobowiązanie z tytułu gwarancji w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wezwani.

Windykacja po dokonaniu wypłaty z gwarancji BGK nalicza od wypłaconej kwoty odsetki w wysokości 4-krotności obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. Działania windykacyjne, w tym mające na celu zawarcie ugody, restrukturyzację zadłużenia, prowadzone są przez bank kredytujący na podstawie umowy powierzenia lub cesji wierzytelności.

Źródło informacji www.deminimis.gov.pl

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.