Bądź zawsze na bieżąco.


Zapisz się na darmowy Newsletter, a co tydzień otrzymasz nowe informacje o dostępnych funduszach.
Wybierz województwo, z którego chcesz otrzymywać informacje.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Finansowanie Dla Przedsiebiorstw >> Ogolnopolskie >> Kolejny nabór PARP na dofinansowania dla mikro i małych firm.

Kolejny nabór PARP na dofinansowania dla mikro i małych firm.

25 Czerwiec 2013, wtorek
Kolejny nabór PARP na dofinansowania dla mikro i małych firm.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadza nabór w ramach pomocy finansowej na wpieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 8 do 19 lipca 2013 roku.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o wsparcie w tym naborze są:

  • mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia:

 

  • nie później niż przed upływem 1 roku od dnia:

- uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo

- rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

 

  • po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia:

- uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo

- rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

pod warunkiem, że siedziba, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania, mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, znajduje się na terenie jednego z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach konkursu.

Budżet Działania wynosi 385 635 294,00 EUR.

Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70 %  wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym wartość tych wydatków nie może być niższa niż 20 000 zł. Kwota wsparcia nie może przekroczyć 600 000 PLN. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat oraz ubiega się o wsparcie w kwocie nieprzekraczającej 80 000 PLN, wielkość wsparcia może wynosić do 85 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W  przypadku  wspólników spółki  cywilnej  kryterium  wieku, o którym mowa powyżej, powinno  być  spełnione  przez  każdego wspólnika.

W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

Szczegółowe informacje, regulamin oraz dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w konkursie dostępne są ma stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl (tutaj)

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.