Bądź zawsze na bieżąco.


Zapisz się na darmowy Newsletter, a co tydzień otrzymasz nowe informacje o dostępnych funduszach.
Wybierz województwo, z którego chcesz otrzymywać informacje.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Finansowanie Dla Przedsiebiorstw >> Ogolnopolskie >> Pierwszy konkurs z funduszy 2014-2020. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Pierwszy konkurs z funduszy 2014-2020. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

31 Grudzień 2014, środa
Pierwszy konkurs z funduszy 2014-2020. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.
Nowy rok nowe możliwości i tak zgodnie z zapowiedziami, że jeszcze w 2014 roku ruszą konkursy w ramach nowej perspektywy unijnej, informujemy, że 30 grudnia został ogłoszony konkurs w ramach programu Polska Cyfrowa na realizację przedsięwzięć dotyczących udostępniania e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców.

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Wnioski należy składać w  terminie: od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego 2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  • jednostki administracji rządowej, 
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy), 
  • sądy i jednostki prokuratury, 
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Budżet i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi  800 000 000,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 145 500 000,00 współfinansowania krajowego z budżetu państwa. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.1 nie może przekroczyć 46 mln EUR (w/g kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie). 

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,62% stanowią środki UE (EFRR) a 15,38% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Sposób przygotowania i składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w formie elektronicznej lub papierowej, w trybach wskazanych poniżej:. 

  • Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej WWPE (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nabory21popc). Formularz wniosku, który będzie aktywny najpóźniej od dnia rozpoczęcia naboru, będzie dostępny w katalogu usług publicznych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz za pośrednictwem strony www.wwpe.gov.pl.
  • Wnioski w formie papierowej, wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym,  należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie IP, w biurze podawczym pod adresem:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

ul. Syreny 23

01-150 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.wwpe.gov.pl.

 

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.