Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Finansowanie Dla Przedsiebiorstw >> Ogolnopolskie >> Pobudzenie inwestycji w gospodarce europejskiej, czyli PLAN JUNCKERA

Pobudzenie inwestycji w gospodarce europejskiej, czyli PLAN JUNCKERA

7 Kwiecień 2017, piątek
Plan Junckera jest planem inwestycyjnym dla Europy. Jest on przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Ma on na celu pobudzenie inwestcji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach. W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a także w szeroko rozumianej infrastrukturze. Najważniejszym filarem planu jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych o początkowej wielkości 21 miliardów euro-16 miliardów euro gwarancji z budżetu UE, a także 5 miliardów euro aplikacji kapitałowej z EBI.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
podmioty prywatne dowolnej wielkosci, w tym podmioty swiadczace usługi uzytecznosci publicznej, spółki celowe lub spółki projektowe;
MSP lub spółki o sredniej kapitalizacji;
BGK.PL 06/2016
krajowe banki lub instytucje prorozwojowe; instytucje fi nansowe zajmujace sie posrednictwem;
fundusze kapitałowe oraz dłuzne;
podmioty sektora publicznego.

Wsparcie moga uzyskac projekty z szesciu róznych sektorów:
badania, rozwój i innowacje, w szczególnosci inwestycje w infrastrukture badawcza, projekty
i programy demonstracyjne, transfer wiedzy i technologii;
energetyka, w szczególnosci projekty opierajace sie na energii odnawialnej, poprawiajace
efektywnosc energetyczna, rozwój i modernizacje infrastruktury energetycznej (zwłaszcza
połaczen miedzysystemowych, inteligentnych sieci energetycznych na poziomie dystrybucji
i magazynowania energii);
infrastruktura transportowa, w szczególnosci projekty horyzontalne i projekty na rzecz inteligentnej 
i zrównowazonej mobilnosci w miastach;technologie informacyjne, w szczególnosci usługi cyfrowe, infrastruktura telekomunikacyjna
o duzej predkosci oraz sieci szerokopasmowe;
ochrona srodowiska, w szczególnosci inwestycje w infrastrukture w dziedzinie ochrony srodowiska
i zarzadzania srodowiskiem, zrównowazony rozwój miejski i wiejski czy przeciwdziałanie
zmianom klimatu;
kapitał ludzki, kultura i zdrowie, w szczególnosci obszary takie jak edukacja i szkolenia, innowacyjne
rozwiazania w zakresie zdrowia, infrastruktura społeczna, czy turystyka;
Lub z sektora MSP, w zakresie kapitału obrotowego i fi nansowania inwestycji oraz zapewnienia finansowania ryzyka od etapu początkowego do etapu ekspancji.
Projekty musza byc uzasadnione z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia, a takze zgodne
z polityka Unii Europejskiej w takich obszarach jak ochrona srodowiska, rozwój infrastruktury,
tworzenie miejsc pracy czy poprawa konkurencyjnosci gospodarki europejskiej. Musza byc takze
zgodne z zasada dodatkowosci oznaczajaca, ze ich realizacja bez wsparcia EFIS nie byłaby
mozliwa, przynajmniej w okreslonym czasie lub pozadanej skali. Nie istnieja ograniczenia co do
wielkosci projektów. O wsparcie mozna ubiegac sie zarówno dla projektów realizowanych w jednym
panstwie członkowskim UE, jak i dla projektów transgranicznych.

Dla podmiotów zainteresowanych realizacja duzego projektu inwestycyjnego ze wsparciem EFIS,
Bank Gospodarstwa Krajowego, jako krajowy bank rozwoju moze byc naturalnym lokalnym partnerem
do pierwszego kontaktu. Po wstepnej weryfi kacji to BGK zgłosi projekt do własciwych
instytucji UE.
Mozliwe jest takze bezposrednie zgłoszenie projektu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego
lub do innej instytucji finansowej, która bedzie realizowac projekty ze wsparciem EFIS.
Kontakt w BGK: Departament Finansowania Strukturalnego; EFIS@bgk.pl || +48 22 599 8065
Kontakt w EBI: warsaw@eib.org; +48 22 3100500 || info@eib.org, +352 43791

Dodatkowo, uruchomiony został dedykowany portal internetowy Europejski Portal Projektów
Inwestycyjnych (EPII), do którego mozna zgłaszac projekty. Nie jest to jednak równowazne ze
zgłoszeniem projektu do fi nansowania w ramach EFIS; celem EIPP ma byc łaczenie promotorów
projektów z potencjalnymi inwestorami.

Więcej informacji na stronie:
1. http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
2. http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/investment-plan/
3. http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/plan-inwestycyjny-dla-europy/
4. https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Przedsiebiorstwa/06_2016_-_EFSI.pdf
5. https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-i-programy/plan-junckera-eu...
Broszura dla inwestorów przygotowana przez Europejski Bank Inwestycyjny: http://www.eib.org/a achments/thematic/investment_plan_for_europe_pl.pdf
 

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.