Bądź zawsze na bieżąco.


Zapisz się na darmowy Newsletter, a co tydzień otrzymasz nowe informacje o dostępnych funduszach.
Wybierz województwo, z którego chcesz otrzymywać informacje.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Finansowanie Dla Przedsiebiorstw >> Podlaskie >> Skorzystaj z pomocy i weź dofinansowanie na działalność.

Skorzystaj z pomocy i weź dofinansowanie na działalność.

23 Kwiecień 2013, wtorek
Skorzystaj z pomocy i weź dofinansowanie na działalność.
Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Tygiel Doliny Bugu” działające na terenie województwa podlaskiego oraz województwa mazowieckiego, w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu „Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne lub prawne, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze LGD tj. gmin: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Jabłonna Lacka, Korczew, Milejczyce, Nurzec – Stacja, Perlejewo, Repki, Siemiatycze, Sterdyń, Sarnaki, Mielnik, Olszanka, Platerów, Huszlew, Sabnie, Stara Kornica, Łosice, Ceranów.

Wysokość dostępnych środków w ramach następujących działań wynosi:

  1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – limit dostępnych środków – 100 000,00 zł.
  2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – limit dostępnych środków – 300 000,00 zł.
  3.  „Małe projekty” – limit dostępnych środków –50 000,00 zł.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie:

Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu”,

Drohiczyn, ul. Warszawska 51, lok.7 w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00, wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30;

w terminie od 15.04.2013r. do 30.04.2013r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostępne są w biurze LGD oraz na stronie http://www.tygieldolinybugu.pl/

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru przez LGD operacji dofinansowania: Uzyskanie 60% punktów z kryteriów adekwatnych i mierzalnych, co pozwala na umieszczenie projektu na liście projektów wybranych.

Poniżej znajdą państwo wzory kart, dokumentów, niezbędnych do złożenia w ramach konkursu:

DOKUMENTY KONKURSOWE <kliknij

INFORMACJE UŁATWIAJĄCE SKORZYSTANIE ZE WSPARCIA

Działanie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW przeznaczone jest na operacje obejmujące inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej.

Działanie to ma za zadanie przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy, a co za tym idzie – wzrostu zatrudnienia.

O dofinansowanie w ramach tego działania mogą ubiegać się:

- osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,

- spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych - prowadzące(y) działalność gospodarczą,

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, czyli takich, które, zaliczyć można do kosztów związanych bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją projektu, maksymalne dofinansowanie wynosi 300 tys. zł na jednego beneficjenta.

Działanie ROŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLICZNEJ jest działaniem przeznaczonym na inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem wspieranej działalności nierolniczej (gospodarczej).

Dotację mogą być udzielane z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

O dofinansowanie w ramach tego działania może ubiegać się:

- rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- lub małżonek tego rolnika.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, czyli takich, które, zaliczyć można do kosztów związanych bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją projektu, maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tys. zł (500 tys. w przypadku, gdy beneficjent realizuj operacje dotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego) na jednego beneficjenta.

 

 

 

 

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.