Bądź zawsze na bieżąco.


Zapisz się na darmowy Newsletter, a co tydzień otrzymasz nowe informacje o dostępnych funduszach.
Wybierz województwo, z którego chcesz otrzymywać informacje.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Finansowanie Dla Przedsiebiorstw >> Swietokrzyskie >> „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” - dotacje na rozbudowę przedsiębiorstwa dla mikro, małych i średnich firm.

„Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” - dotacje na rozbudowę przedsiębiorstwa dla mikro, małych i średnich firm.

15 Październik 2014, środa
„Góry świętokrzyskie naszą przyszłością” - dotacje na rozbudowę przedsiębiorstwa dla mikro, małych i średnich firm.
Drugi nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorców w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu Gór Świętokrzyskich przy wzroście jego atrakcyjności w drodze zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem zasobów lokalnych i aktywności mieszkańców. Maksymalna kwota dofinansowania to 120 000 zł.

Wnioski o dotację można składać w terminie od 29 września 2014 roku do 27 października 2014 roku.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego w następujących powiatach: kielecki, sandomierski, ostrowiecki, opatowski (z wyłączeniem miast Kielce i Ostrowiec Św.).
 
W niniejszym naborze planowane jest wsparcie dotacjami co najmniej 16 podmiotów.

Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje działań (projektów):

 • rozbudowę przedsiębiorstwa,
 • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji lub procesu produkcyjnego,
 • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
 • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
 • zmianę wyrobu i/lub usługi, w tym także zmianie w sposobie świadczenia usług,
 • modernizację środków produkcji.

 
Maksymalny poziom dofinansowania: 60 %.
Minimalna kwota dofinansowania 15 000 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania 120 000 zł.
 
Cele szczegółowe programu to:

 • Upowszechnienie potencjału rozpoznanych zasobów lokalnych dla rozwoju aktywności gospodarczej i społecznej regionu Gór Świętokrzyskich.
 • Ukształtowanie postaw sprzyjających aktywności gospodarczej i społecznej Gór Świętokrzyskich.
 • Rozwój przedsiębiorczości i działalności społecznej w regionie Gór Świętokrzyskich na bazie oferty zasobów lokalnych.
 • Upowszechnienie wiedzy i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich.

 
Celem działania będącego przedmiotem niniejszego naboru jest:

 • Poszerzenie oferty turystycznej regionu poprzez rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących w prowadzonej działalności gospodarczej kulturowe i przyrodnicze zasoby lokalne zidentyfikowane w „Katalogu zasobów lokalnych” lub prowadzących działalność w zakresie produktów/usług/towarów turystycznych.

 
Program głównie dofinansuje projekty, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów:

 • Zwiększenie zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach.
 • Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów/usług/towarów opartych na zasobach lokalnych określonych w „Katalogu zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich” lub produktów/usług/towarów turystycznych.

 
Wartość całkowita programu to 7.131.221,56 CHF, a otrzymane dofinansowanie ze strony szwajcarskiej wynosi 6.722.265,00 CHF. Pozostałe środki to wkład własny Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
 
Aby otrzymać dotację należy spełniać poniższe warunki:

 • Wnioskodawcą są mikro, małe i średnie firmy prowadzące działalność gospodarczą dłużej niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru.
 • Inwestycja zaplanowana w ramach projektu znajduje się na obszarze realizacji  programu.
 • Wnioskodawca nie zalega z płatnościami w US i ZUS.
 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
 • Planowany czas trwania projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z tym że projekty nie mogą się zakończyć później niż 31 grudnia 2015 (data zakończenia finansowego).


Wnioski należy złożyć w zaklejonej kopercie listem poleconym, pocztą kurierską lub składać osobiście na poniższy adres:
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości 
pl. ks. J. Poniatowskiego 2
27-600 Sandomierz
 
Komplet dokumentów dotyczących naboru wniosków II/2014/DP.
 
Program Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością realizowany jest w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform; Obszar tematyczny nr 1: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych.
 
Szczegółowe informacje na stronie http://www.swietokrzyskieswiss.pl/

 

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.