Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Finansowanie Dla Przedsiebiorstw >> Wielkopolskie >> Konkurs "Niepełnosprawni na rynku pracy" złóż wniosek.

Konkurs "Niepełnosprawni na rynku pracy" złóż wniosek.

9 Lipiec 2013, wtorek
Konkurs "Niepełnosprawni na rynku pracy" złóż wniosek.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów, w ramach działania Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Działanie to obejmuje:

 • programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących:

 

 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta  zawodowego u pracodawcy,
 • staże i praktyki zawodowe,
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
 • usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym  usługi asystenta osobistego,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia),
 • specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
 • jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć do 23 lipca 2013 roku, pocztą, kurierem bądź osobiście do siedziby:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: 16  181 400,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona na realizację projektów:

- skierowanych wyłącznie do osób młodych w wieku 15 - 30 lat: kwota 3 969 409,00 PLN

- na realizację projektów przez lub w partnerstwie z jednostkami sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu wkład publiczny w wysokości minimum 10,5% wartości projektu: kwota 12 211 991,00 PLN

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zakład Służby Więziennej – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dokumenty konkursowe <kliknij

Dodatkowe informację dostępne na stronie http://www.efs.wup.poznan.pl/

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.