Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Finansowanie Dla Przedsiebiorstw >> Zachodniopomorskie >> Weź dotacje na Twój biznes w zachodniopomorskim.

Weź dotacje na Twój biznes w zachodniopomorskim.

14 Marzec 2013, czwartek
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi działająca na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne lub prawne, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze LGD tj. gmin: Borzytuchom, Cewice, Damnica, Bytów, Dąbrówka, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Kołczygłowy, Parchowo, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Studzienice, Tuchomie, Ustka.

Wysokość dostępnych środków w ramach następujących działań wynosi:
•„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – limit dostępnych środków – 174 312,80zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie:
Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi,
Krzynia 16, 76-248 Dębnica Kaszubska, w godzinach 7.00 – 15.00;
w terminie od 15 marca do 2013r. do 04 kwietnia 2013 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostępne są w biurze LGD oraz na stronie http://www.pds.org.pl/index.php

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
- minimalny próg punktowy, aby projekt mógł być wybrany do dofinansowania wynosi 40% maksymalnej liczby punktów.

Poniżej znajdą państwo wzory kart, dokumentów, niezbędnych do złożenia w ramach konkursu:

DOKUMENTY KONKURSOWE dostępne są na stronie, http://www.pds.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=536:n...

Informacje udzielane są w Biurze Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@pds.org.pl lub telefonicznie: 059 81 32 200.

INFORMACJE UŁATWIAJĄCE SKORZYSTANIE ZE WSPARCIA
Działanie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW przeznaczone jest na operacje obejmujące inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej.
Działanie to ma za zadanie przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy, a co za tym idzie – wzrostu zatrudnienia.
O dofinansowanie w ramach tego działania mogą ubiegać się:
•osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,
•spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych - prowadzące(y) działalność gospodarczą,
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, czyli takich, które, zaliczyć można do kosztów związanych bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją projektu, maksymalne dofinansowanie wynosi 300 tys. zł na jednego beneficjenta.

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.