Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Dotacja na MAŁE PRZETWÓRSTWO.

3 Kwiecień 2017, poniedziałek
Tradycyjna i ekologiczna żywność. ARiMR uruchomiła program dotacji dla rolników, którzy chcą zając się małym przetwórstem. Od niedawna pojawił się nabór tematyczny, który skierowany jet do rolników, dimowników oraz współmałżonków. "NIE BAĆ SIĘ PRACOWAĆ WYTRWALE"- mówi Pan Włodzimierz Szypcio, Przedsibiorstwo Przetwórstwa Mięsnego KBS spółka z o.o.

Do rozdania jest 30 000 euro, z czego rolnik jedostkowo może się ubiegać o dofinansowanie maksymalnie do kwoty 300 000zł.
Nabór kolejnych wniosków planowany jest na czerwiec 2017r.
Można przetwarzać m.in.: owoce i warzywa, mięso, mleko, zboże, ziemniaki, len, konopie, rośliny wysokobiałkowe, rośliny oleiste, jaja, miód. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizację inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50 proc., a wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w przypadku tej grupy beneficjentów wynosi 300 tys. zł. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być mniejsza niż 10 tys. zł. ARiMR przypomina, że beneficjenci, którzy ubiegali się o wsparcie na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach PROW 2014-2020 mogą rozpocząć działalność gospodarczą nie wcześniej niż po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy i nie później niż trzy  miesiące od dnia jej zawarcia.
Wszystko dokładniej wyjaśnione w filmiku:

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

 • wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
 • prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:
  • nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawierających mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z:
   • producentami rolnymi,
   • grupami lub organizacjami producentów,
   • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów,
   • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne,
  • wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 % ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi, przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

Informacje w linku: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wspa...

Wszystkie informacje podane są na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/# oraz w punktach informacji prz oddziałach agencji.

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.