Jak Unia Europejska wspiera małe firmy? | FunduszeNaFirme.pl | Dotacje, Szkolenia unijne, Dofinansowanie dla firm na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

Bądź zawsze na bieżąco.


Zapisz się na darmowy Newsletter, a co tydzień otrzymasz nowe informacje o dostępnych funduszach.
Wybierz województwo, z którego chcesz otrzymywać informacje.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Zrodla Kapitalu >> Biblioteka >> Jak Unia Europejska wspiera małe firmy?

Jak Unia Europejska wspiera małe firmy?

22 Styczeń 2015, czwartek
Jak Unia Europejska wspiera małe firmy?
Małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią 98 proc. wszystkich firm w UE i zapewniają 67 proc. miejsc pracy, są podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego, innowacji, zatrudnienia i integracji społecznej w UE. Dlatego Komisja Europejska wspiera przedsiębiorców i dba o zapewnienie małym firmom przyjaznego otoczenia biznesowego.

Program „Small Business Act”

Program „Small Business Act” opracowano z myślą o potrzebach MŚP zgodnie z zasadą „najpierw myśl na małą skalę”. Cele programu to umieszczenie małych i średnich przedsiębiorstw w centrum zainteresowania polityki gospodarczej oraz dbanie o to, by obowiązujące przepisy nie utrudniały im funkcjonowania. W tym celu dokonuje się dokładnych ocen wpływu inicjatyw politycznych i ustawodawczych na sytuację MŚP (tzw. testy MŚP). W maju 2011 r. powołano do życia sieć przedstawicieli ds. MŚP, której zadaniem jest zagwarantowanie, by polityka na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym była dla tych przedsiębiorstw przyjazna.

Łatwiejszy dostęp do finansowania dla MŚP

Ułatwienie MŚP dostępu do finansowania również jest priorytetem. UE oferuje zróżnicowane źródła finansowania − od funduszy strukturalnych, przez programy na rzecz badań naukowych i innowacji oraz instrument mikrofinansowy Progress, po pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Do połowy 2012 r. z pomocy instrumentów finansowych dostępnych z programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji skorzystało już ponad 175 tys. MŚP. W latach 2008−2011 Europejski Bank Inwestycyjny udzielił pożyczek na łączną kwotę około 40 mld euro, z których skorzystało ponad 210 tys. MŚP. Od 2014 r. wsparcie finansowe dla MŚP jest udzielane w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME).

Działalność gospodarcza poza UE − inicjatywa „Misje na rzecz wzrostu”

W czasach globalizacji małe i średnie przedsiębiorstwa muszą być coraz lepiej przygotowane na konkurowanie z firmami z krajów rozwiniętych i krajów wschodzących. Działalność międzynarodowa pobudza też wzrost MŚP. Strategia Komisji Europejskiej zatytułowana „Małe przedsiębiorstwo, wielki świat” ma na celu zwiększenie dynamiki europejskiej gospodarki – do jego realizacji przyczyni się pomoc dla małych firm w prowadzeniu działalności międzynarodowej.

Komisja wspiera działalność międzynarodową MŚP, organizując tzw. misje na rzecz wzrostu. Celem tej inicjatywy jest ułatwianie firmom nawiązywania współpracy i organizowanie spotkań przedstawicieli Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów z organizacjami partnerskimi z Japonii, Brazylii, Indii i Tunezji.

Komisja ustanowiła również europejską sieć przedsiębiorstw (ang. Enterprise Europe Network), która udziela MŚP wsparcia w zakresie biznesu i innowacji. Aktualnie oprócz Europy obejmuje ona również Azję, Afrykę Północną i obydwie Ameryki. Oferowane usługi, które w 54 krajach realizuje około 600 partnerów regionalnych, to między innymi wyjaśnianie unijnych przepisów, realizacja programów wsparcia i pomoc w prowadzeniu działalności międzynarodowej. Przedstawiciele sieci pomagają MŚP w pozyskaniu potrzebnych środków finansowych i dokonywaniu analiz handlowych i technicznych. Oferują również usługi doradcze w dziedzinie praw własności intelektualnej.

Promowanie przedsiębiorczości − Europa potrzebuje większej liczby przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców jest podstawowym elementem unijnej polityki. Choć w tej chwili zaledwie 10 proc. obywateli UE prowadzi działalność gospodarczą, 45 proc. deklaruje, że chciałoby pracować na własny rachunek. Aby wykorzystać ten ogromny potencjał, Komisja przygotowała szereg różnych inicjatyw.

Klastry i sieci powiązań gospodarczych: klastry to grupy, w ramach których współpracują ze sobą wyspecjalizowane firmy i inne podmioty (organizacje, inicjatywy regionalne, inne sieci biznesowe). Przykładem klastra jest tzw. dolina lotniczo-kosmonautycznawe francuskiej Tuluzie, znana przede wszystkim z tego, że zajmuje się projektowaniem i produkcją samolotów Airbus. Klastry odgrywają rolę katalizatora w powstawaniu nowych gałęzi przemysłu. UE bierze udział w różnych działaniach, których celem jest podnoszenie standardów i zwiększanie otwartości klastrów, między innymi w ramach Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów, Europejskiej Inicjatywy na rzecz Doskonałości Klastrów czy europejskiego centrum innowacji w zakresie usług.

Nauczanie przedsiębiorczości: w większości państw UE coraz silniej promuje się edukację w zakresie przedsiębiorczości. Aby wesprzeć tę tendencję, Komisja organizuje Europejski Tydzień MŚP – kampanię, której celem jest promowanie przedsiębiorczości w całej Europie i informowanie przedsiębiorców o dostępnych formach pomocy. Kolejna inicjatywa to „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” – program wymiany, dzięki któremu młodzi przedsiębiorcy mają okazję czerpać z doświadczeń właścicieli małych firm z innych krajów UE.

Więcej kobiet w biznesie: w Europie brakuje przedsiębiorców w ogóle, a wśród kobiet szczególnie. W 2012 r. kobiety stanowiły zaledwie 30 proc. europejskich przedsiębiorców. Aby wspierać podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety, Komisja ustanowiła europejską sieć ambasadorek kobiecej przedsiębiorczości. W jej skład wchodzi 270 kobiet przedsiębiorców, które mogą służyć za wzór innym kobietom i zachęcać je do wybrania podobnej drogi zawodowej.

Publikacje z tej serii można pobrać ze strony: http://europa.eu/pol/index_pl.htm

Źródło: Przedsiębiorstwa. Nowa rewolucja przemysłowa. Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości do 1 lipca 2014), Unia Europejska, 2013. 

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.