Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Zrodla Kapitalu >> Biblioteka >> Krajowy Fundusz Szkoleniowy - dofinansowania dla przedsiębiorców

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - dofinansowania dla przedsiębiorców

21 Listopad 2015, sobota
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - dofinansowania dla przedsiębiorców
Jeśli chciałbyś sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającej się gospodarki? Poszerzyć swoje kompetencje czy zainwestować w potencjał kadrowy swojej firmy. Zależy Ci na umocnieniu pozycji firmy na konkurencyjnym rynku? Poznaj szansę na dofinansowanie kosztów przekwalifikowania lub poszerzenia kompetencji swoich zatrudnionych w Twojej firmie pracowników, poznaj Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część (ok.2%) Funduszu Pracy - funduszu celowego przeznaczonego na zapobieganie bezrobociu i ograniczenie jego skutków, tworzonego ze składek pracodawców.

KFS powstał, aby zapobiegać utracie przez osoby pracujące zatrudnienia  z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Przeznaczony jest zatem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Adresowany jest do pracodawców, którzy zamierzają przekwalifikować,  zaktualizować, uzupełnić wiedzę i umiejętności swoich pracowników. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić pozycję pracowników, jak i samej firmy na konkurencyjnym rynku pracy.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Dofinansowanie następuje na wniosek  pracodawcy.

Ze środków KFS korzystają pracownicy zatrudnieni w firmie na umowy o pracę, ale może z nich korzystać również sam pracodawca na takich samych zasadach jak jego pracownicy. Dodatkowymi, zmieniającymi się co roku kryteriami dla osób starających się o środki na kształcenie ustawiczne w ramach KFS jest m.in. wiek, bowiem każdego roku wyznaczane są różne priorytety wydatkowania środków. W latach 2014-2015 warunkiem umożliwiającym korzystanie ze środków KFS było posiadanie przez osobę, która ma zostać objęta kształceniem ustawicznym wieku 45+.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego są przeznaczane na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, które będzie można zaspokoić dzięki środkom Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jaką wysokość dofinansowania kształcenia ustawicznego można otrzymać?

100% kosztów kształcenia ustawicznego - mikroprzedsiębiorca,

80% kosztów kształcenia ustawicznego - mały, średni i duży przedsiębiorca

Całość dofinansowania środkami KFS nie może jednak przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Należy również pamiętać, że wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest pomocą de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Pracodawca zainteresowany wsparciem powinien złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę, albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z innymi niezbędnymi dokumentami. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku pracodawca powinien otrzymać informację o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku urząd pracy w imieniu starosty zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy. Po zawarciu umowy z urzędem na realizację działań w ramach KFS pracodawca zobowiązany jest dokonać wyboru usługodawcy i realizatora kształcenia ustawicznego i poinformować urząd o dokonanym wyborze (w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków).

Finansowanie kształcenia ustawicznego oznacza, że środki KFS można przeznaczyć na:

  • kwalifikacyjny kurs zawodowy
  • kurs umiejętności zawodowych
  • kurs kompetencji ogólnych
  • turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
  • kursy inne niż wymienione powyżej, które będą umożliwiać uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.

Aby poznać szerzej Krajowy Fundusz Szkoleniowy zapoznaj się z informacjami jakie podaje Konfederacja Lewiatan – największa pozarządowa organizacja pracodawców, http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2015/1/skorzystaj_z_dofinansowania_z_krajowego_funduszu_szkoleniowego

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.