Bądź zawsze na bieżąco.


Zapisz się na darmowy Newsletter, a co tydzień otrzymasz nowe informacje o dostępnych funduszach.
Wybierz województwo, z którego chcesz otrzymywać informacje.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Zrodla Kapitalu >> Biblioteka >> Ruszają dotacje z Urzędów Pracy na rok 2015.

Ruszają dotacje z Urzędów Pracy na rok 2015.

19 Styczeń 2015, poniedziałek
Ruszają dotacje z Urzędów Pracy na rok 2015.
Rozpoczął się rok 2015 a w raz z nim nowe możliwości ubiegania się o środki na własne przedsiębiorstwa. Na uwagę zasługuje fakt, że już zaczęły pojawiać się nabory wniosków w Powiatowych Urzędach Pracy w całej Polsce. Nasz serwis gwarantuje Państwu, że będziemy informować na bieżąco o wszystkich naborach wniosków w ramach których zainteresowani skorzystają ze wsparcia.

Kilka słów o jednorazowych środkach na podjęcie działalności gospodarczej z PUP.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. dotacje) to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy albo absolwent centrum integracji społecznej lub absolwent klubu integracji społecznej jeżeli nie pozostaje w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy, osoby ubiegającej się oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

Po otrzymaniu dotacji należy założyć własną działalność gospodarczą (w terminie wskazanym w umowie), a otrzymane środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem. Na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków jest czas 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności. Otrzymane środki wraz z odsetkami należy zwrócić w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli nie prowadzi się działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszyinne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Jeśli chcesz otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, musisz być osobą, która:

  • jest zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy lub jest absolwentem centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji społecznej;
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
  • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
  • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
  • nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ;
  • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
  • nie złożyła wniosku do innego urzędu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcie muszą także złożyć w powiatowym urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dotacji. Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

Uzyskane dotacje można przeznaczyć na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, z Funduszu Pracy można otrzymać bezzwrotne środki do: 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

 

Źródło PUP: w Nysie, www.pup.nysa.pl

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.