Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Zrodla Kapitalu >> Fundusze Europejskie I Rzadowe >> Fundusz Pożyczkowy dla Przedsiębiorczości Akademickiej [zachodniopomorskie]

Fundusz Pożyczkowy dla Przedsiębiorczości Akademickiej [zachodniopomorskie]

16 Maj 2016, poniedziałek
Fundusz Pożyczkowy dla Przedsiębiorczości Akademickiej [zachodniopomorskie]
Fundusz Pożyczkowy dla Przedsiębiorczości Akademickiej utworzony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 „ Zaawansowane usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE”.

Skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw związanych z Przedsiębiorczością Akademicką rozumianą jako aktywność biznesowa środowisk akademickich, w tym studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych lub uczestników Studiów Podyplomowych, w tym MBA rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą.

Celem Funduszu Pożyczkowego RPO dla Przedsiębiorczości Akademickiej jest ułatwienie tym przedsiębiorcom dostępu do finansowania zewnętrznego poprzez zwiększenie efektywności i dostępności preferencyjnych pożyczek.

Kto może otrzymać wsparcie?

Mikroprzedsiębiorstwa związane z Przedsiębiorczością Akademicką mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz osoby związane z tym środowiskiem i rozpoczynające działalność gospodarczą.

Co oferujemy naszym klientom?

 • pożyczki do 75.000 zł
 • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące 0% w skali roku,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • okres spłaty do 6 lat
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:

 • posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
 • prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
 • terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
 • mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
 • zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty

Obligatoryjnie oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz dodatkowo co najmniej jedna z niżej wymienionych form:

 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 • poręczenie cywilne co najmniej jednej osoby fizycznej,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia
 • zastaw rejestrowy.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: http://frw.pl/wojewodztwo-zachodniopomorskie/

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.