Bądź zawsze na bieżąco.


Zapisz się na darmowy Newsletter, a co tydzień otrzymasz nowe informacje o dostępnych funduszach.
Wybierz województwo, z którego chcesz otrzymywać informacje.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Zrodla Kapitalu >> Fundusze Europejskie I Rzadowe >> Oferta programu Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Oferta programu Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw.

28 Październik 2014, wtorek
Oferta programu Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw.
MŚP będą mogły otrzymać wsparcie w ramach wszystkich filarów programu Horyzont 2020. Ich uczestnictwo będzie finansowane zwłaszcza za pomocą nowego instrumentu MŚP. Mechanizm ten przyczyni się do stworzenia nowych możliwości biznesowych, dopasowanych do wyzwań społecznych. Ponadto, wzmocni produktywność i innowacyjność MŚP, dzięki czemu będą mogły one rozwijać swoją działalność.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w gospodarce europejskiej. Stanowią główne źródło przedsiębiorczości, innowacji i zatrudnienia. W Unii Europejskiej działa oo. 23 miliony MŚP, które generują 75 milionów miejsc pracy i stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa tego typu muszą często radzić sobie z niedoskonałościami rynku, jak np. utrudniony dostęp do kapitału lub kredytu, zgłasza na etapie start-upu. Brak wystarczających środków w konsekwencji ogranicza ich dostęp do nowych technologii i innowacji. Wsparcie MŚP jest zatem jednym z priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a także spójności społecznej.

W ramach programu HORYZONT 2020 przewidziano następujące działania dla MŚP:

  • Instrument dla MŚP
  • Działania Marii Skłodowskiej-Curie
  • Eurostars-2
  • Fast Track to Innovation
  • Projekty badawcze i badawczo rozwojowe
  • Instrumenty wspierające MŚP
  • Preferencyjne instrumenty finansowe

W ramach Horyzont 2020, pojedyncze przedsiębiorstwo, lub ich grupa, będzie mogła wystąpić o fundusze w celu sfinansowania projektów o odpowiednim potencjale ekonomicznym i społecznym. Wsparcie dla MŚP w ramach Horizon 2020 ma stymulować rozwój gospodarczy dzięki zwiększaniu innowacyjności MŚP, ma zaspokajać potrzeby na innowacje tego typu przedsiębiorstw w całym cyklu innowacji i dla wszystkich jej typów. W efekcie, powstaną szybko rozwijające się i aktywne na rynku międzynarodowym MŚP.

Kwalifikowanie jako MŚP:

Mechanizmy skierowane do MŚP wymagają, aby starający się o dofinansowanie podmiot posiadał status małego i średniego przedsiębiorstwa zgodnie z definicją przygotowaną przez Komisję Europejską:

„Do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zaliczają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i mają obrót mniejszy niż 50 milionów euro rocznie, lub dochód nie przekraczający 43 milionów euro.”

INSTRUMENT DLA MŚP

Celem Instrumentu MŚP jest wypełnienie luki w zakresie finansowania na wczesnym etapie, finansowanie badań wysokiego ryzyka prowadzonych przez MŚP, a także stymulowanie przełomowych innowacji. Instrument adresowany jest do wszystkich typów innowacyjnych MŚP, wykazujących silne ambicje do rozwoju, wzrostu i umiędzynarodowienia. Ten typ działania ma na celu wsparcie wszystkich rodzajów innowacji, w tym innowacji nietechnologicznych, społecznych i usług. Instrument MŚP podzielony został na trzy fazy wspierające kolejne etapy realizacji projektu.

 

DZIAŁANIA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Działania te skierowane są do instytucji działających w obszarze badań i innowacji, tj. przedsiębiorstw (szczególnie MŚP), uczelni, instytutów badawczych, banków, szpitali organizacji pozarządowych oraz innych organizacji sektora B+R+I zainteresowanych rozwijaniem zasobów ludzkich.  

 

PROGRAM EUROSTARS-2

To program Inicjatywy EUAREKA i Unii Europejskiej wspieranie, w oparciu o art. 185 Traktatu Europejskiego, projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. Nowości w stosunku do innych programów jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie do 2 lat od jego zakończenia. Program EUROSTARTS jest realizowany w opraniu o sieć Narodowych Biur RUREKI, przedstawicieli państw członkowskich w Grupie Wysokiego Szczebla EUREKI oraz Sekretariat EUREKI. Obecnie, program Eurostars (lata 2008-2013) otwarty jest dla uczestników z 33 państw zrzeszonych w Eureka (28 państw członkowskich UE i 5 państw stowarzyszonych z 7PR) + UE, Eurostars 2 powinien działać w tym samym zakresie.

 

SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACJI (FAST TRACK TO INNOVATION)

Nowe działanie pilotażowe Komisji Europejskiej ma na celu wsparcie komercjalizacji najlepszych pomysłów innowacyjnych w dowolnej dziedzinie. Działanie „Szybka ścieżka do innowacji” jest otwarte dla wszystkich podmiotów prawnych mających siedzibę w UE lub kraju stowarzyszonym w ramach programu „HORYZONT”. W ramach tego działania wnioski będzie można składać począwszy od stycznia 2015 roku.

 

PROJKETY BADAWCZE I BADAWCZO-INNOWACYJNE

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w projektach współpracy (collaborative projects) realizowanych w ramach trzech filarów Horyzontu 2020 – Doskonała baza naukowa, Wiodąca pozycja w przemyśle oraz Wyzwania społeczne. Projekty te realizowane są w konsorcjach projektowych składających się z min. trzech partnerów pochodzących z trzech różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Projekty badawcze dofinansowane są w 100%, natomiast innowacyjne w 70%.

 

INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE DLA MŚP

Horyzont 2020 to nie tylko działania realizowane bezpośrednio przez MŚP, ale także szereg akcji podejmowanych przez inne podmioty na rzecz MŚP – jak np.: IPR Helpdesk, INNO-SUPs, działania sieci Enterprise Europe Network czy IPorta2. Akcje wspierające finansowane są w 100%.

 

PREFERENCYJNE INSTRUMENTY FINANSOWE

Program Horyzont 2020 obok grantów oferuje także przedsiębiorstwom dostęp do preferencyjnych instrumentów finansowych – instrumentów dłużnych oraz instrumentów kapitałowych. Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uruchomiły nowatorskie instrumenty finansowe i usługi doradcze UE, które mają ułatwić innowacyjnym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych siedmiu lat produkty „InnovFin – Fundusze unijne dla innowatorów” udostępniają małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz promotorom infrastruktur badawczych ponad 24 mld euro na badania naukowe i innowacyjne. Zgodnie z planem wartość ostatecznych inwestycji w dziedzinie badań naukowych i innowacji, które otrzymają wsparcie z tych środków, sięgnie 48 mld euro.

Program ramowy „Horyzont 2020" to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet to ponad 77 mld EUR (w cenach bieżących). Kluczowym zadaniem Programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Źródło informacji: http://www.kpk.gov.pl/

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.