Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Zrodla Kapitalu >> Fundusze Europejskie I Rzadowe >> PARP rusza z nowym programem - fundusz pożyczkowy dla kobiet!

PARP rusza z nowym programem - fundusz pożyczkowy dla kobiet!

1 Grudzień 2014, poniedziałek
PARP rusza z nowym programem - fundusz pożyczkowy dla kobiet!
Co trzecia firma w Polsce zakładana jest przez kobiety więc nie da się zaprzeczyć, że przedsiębiorczość kobiet w Polsce z roku na rok wzrasta. Udział Pań w zakładaniu nowych przedsiębiorstw potwierdzają wszystkie dostępne badania i raporty. W związku z powyższym przedstawiamy FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET.

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia fundusz pożyczkowy dla kobiet prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą. 19 listopada 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi dotyczące tego instrumentu.

Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji wdrożeniowej niezbędnej do uruchomienia naboru wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet.

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet zostanie uruchomiony najprawdopodobniej w I kwartale 2015 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę

Kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:

  • są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(Fundusz pożyczkowy dla kobiet będzie miał charakter pilotażowy tzn. pożyczki będą udzielane jedynie na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów. Wykaz tych powiatów znajdować się będzie w treści dokumentacji konkursowej.)

Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do współfinansowania ze środków pożyczki

Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia na:

  • pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
  • zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
  • adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
  • zakup materiałów i wyposażenia;
  • ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką dla kobiet nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Kwota pożyczki dla kobiet nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł.

Przedsiębiorca może uzyskać pożyczkę dla kobiet tylko raz w okresie realizacji projektu – Fundusz pożyczkowy dla kobiet.

Oprocentowanie pożyczki dla kobiet jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek. Karencja w spłacie pożyczki dla kobiet nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Pożyczka dla kobiet jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres realizacji przedsięwzięcia objętego pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy pożyczki dla kobiet.

Źródła:

 www.parp.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.