Instrumenty preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców. | FunduszeNaFirme.pl | Dotacje, Szkolenia unijne, Dofinansowanie dla firm na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

Bądź zawsze na bieżąco.


Zapisz się na darmowy Newsletter, a co tydzień otrzymasz nowe informacje o dostępnych funduszach.
Wybierz województwo, z którego chcesz otrzymywać informacje.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Zrodla Kapitalu >> Fundusze Kapitalowe >> Instrumenty preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców.

Instrumenty preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców.

24 Listopad 2014, poniedziałek
Instrumenty preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców.
W latach 2014-2020 Komisja Europejska przeznaczy ponad 4,5 mld euro na ułatwienie dostępu do finansowania dla europejskich przedsiębiorców. Wsparcie będzie dostępne w uruchomionych przez Komisję programach ramowych. Dystrybucją preferencyjnego finansowania zajmą się narodowi pośrednicy finansowi - tzn. wybrane banki, fundusze poręczeniowe, firmy leasingowe i inne instytucje finansowe.

Aktualna oferta preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców obejmuje kredyty, pożyczki, poręczenia oraz leasing, udostępnione w ramach programów Komisji Europejskiej uruchomionych przed rokiem 2014. Dzięki wsparciu ze środków UE, produkty te są oferowane na korzystnych warunkach: na dłuższy okres, według prostszych procedur, przy niższych wymaganiach dotyczących historii kredytowej, zabezpieczeń i wkładu własnego. Oferta ta będzie stopniowo zastępowana instrumentami finansowymi programów ramowych UE na lata 2014-2020.

Polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencyjnego finansowania w ramach programów UE uruchomionych przed rokiem 2014. Są to:

 • Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP),
 • Siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji,
 • Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress.

Oferta finansowania dla przedsiębiorców w ramach tych programów będzie dostępna maksymalnie do roku 2016 (instrument RSI w 7PR), 2017 (program CIP) lub 2020 (mikrofinansowanie Progress), bądź do wyczerpania budżetów aktualnych umów. Oferta ta będzie stopniowo zastępowana finansowaniem udostępnianym w nowych programach ramowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (COSME, Horyzont 2020, EaSI, Kreatywna Europa).

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców

W ramach aktualnej oferty instrumentów finansowych programów UE przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne:

 • kredyty inwestycyjne
 • kredyty obrotowe
 • kredyty na zakup środków transportu
 • kredyty i pożyczki dla firm rozpoczynających działalność
 • kredyty i pożyczki hipoteczne
 • kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • kredyty na finansowanie kontraktów
 • poręczenia kredytowe
 • poręczenia dla mikro i start up
 • poręczenia dla innowacji
 • leasing dla firm rozpoczynających działalność
 • leasing dla innowacyjnych

Dzięki wsparciu ze strony Komisji Europejskiej, finansowanie dla przedsiębiorców w ramach programów UE dostępne jest na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na następujące korzyści:

 • oferowane w ramach programów gwarancje UE są bezpłatne (CIP, Progress) lub bardzo tanie (instrument RSI w 7PR)
 • instrumenty finansowe programów UE nie są objęte statusem i obciążeniami pomocy publicznej
 • od przedsiębiorcy nie jest wymagane zabezpieczenie (lub jest wymagane niższe)
 • od przedsiębiorcy nie jest wymagany wkład własny (lub jest wymagany niższy)
 • występuje obniżka marży (instrument RSI w 7PR)
 • okres kredytowania jest wydłużony
 • finansowanie jest dostępne wg uproszczonych procedur
 • finansowanie jest dostępne w całej Polsce, w ponad 3 tys. placówek
 • dostępny jest duży wybór i szeroka gama form finansowania, w tym finansowanie obrotowe
 • przedsiębiorca korzysta z instrumentów, które staną się podstawą systemu wsparcia unijnego od 2014 r.

Preferencyjne finansowanie udostępniono w Polsce w 11 instytucjach - u tzw. Narodowych Pośredników Finansowych Programów UE. 

Aktualnie aktywną ofertą dysponuje 8 pośredników (Bank Pekao S.A., Alior Bank, Bank BPH, POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytwych S.A., Raiffeisen-Leasing Polska, Deutsche Bank PBC).

Od sierpnia 2014 r. instytucje finansowe mogą ubiegac się o rolę narodowych pośredników finansowych pierwszych programów ramowych UE na lata 2014-2020: COSME oraz Horyzont 2020. Na pośredników czekają m.in. bezpłatne gwarancje, regwarancje, sekurytyzacja i finansowanie udziałowe.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. KPK IF PUE wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane rolą narodowych pośredników finansowych w programach ramowych UE.

W ramach programu COSME uruchomione zostały: Instrument Gwarancji Kredytowych (Loan Guarantee Facility, LGF) oraz Instrument Kapitałowy dla Wzrostu (Equity Facility for Growth, EFG). W ramach programu Horyzont 2020 uruchomiono instrument gwarancyjny dla MSP: InnovFin SME Guarantee.

W ramach Instrumentu Gwarancji Kredytowych Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępnia gwarancje dla instytucji finansowych oferujących produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Instrument obejmuje również regwarancje, tzn. gwarancje EFI dla funduszy gwarancyjnych, udzielających następnie gwarancji instytucjom finansowym oferującym produkty dla MSP, oraz sekurytyzację portfeli instrumentów dłużnych dla MSP.

Gwarancje EFI w ramach LGF obejmą do 50% ewentualnych strat w kapitale i odsetkach, poniesionych przez pośrednika finansowego z tytułu pojedynczej transakcji (Guarantee Rate) oraz do 20% portfela objętego umową (Guarantee Cap Rate). Maksymalne zobowiązanie EFI (Cap Amount) z tytułu instrumentu gwarancyjnego to 10% wartości portfela. Gwarancje będą udzielane na okres do 10 lat.

Gwarancjami instrumentu LGF może być objęte finansowanie dłużne dla przedsiębiorstw spełniających definicję MSP stosowaną przez Komisję Europejską, tzn. zatrudniających do 250 osób, o rocznych obrotach nieprzekraczających 50 mln EUR lub rocznej sumie bilansowej do 43 mln EUR. Finansowanie może być przeznaczone na inwestycje w dobra materialne lub niematerialne bądź na kapitał obrotowy i musi być udzielone na okres minimum roku. Maksymalna wartość finansowania dla pojedynczego przedsiębiorcy, jakie może być objęte gwarancją w ramach LGF, to 1,5 mln euro. Gwarancje będą bezpłatne zarówno dla pośredników finansowych, jak i przedsiębiorców korzystających z preferencyjnego finansowania.

W ramach Instrumentu Kapitałowego dla Wzrostu (Equity Facility for Growth, EFG), EFI oferuje finansowanie udziałowe dla funduszy realizujących inwestycje podwyższonego ryzyka (venture capital) lub oferujących finansowanie pośrednie (mezzanine) dla małych i średnich przedsiębiorstw w fazie ekspansji lub wzrostu. Szczególna uwaga będzie poświęcona MSP prowadzącym działalność międzynarodową. Fundusze – pośrednicy finansowi instrumentu EFG – będą prowadzić działalność na zasadach komercyjnych, co zapewni objęcie finansowaniem MSP o najwyższym potencjale rozwoju. Finansowanie ze strony EFI obejmie od 7,5% do 25% kapitału pośrednika finansowego, przy czym maksymalna wartość finansowania EFI dla jednego pośrednika nie może przekroczyć 30 mln euro. Inwestycje EFI będą obejmować okres od 5 do 15 lat.

Europejski Fundusz Inwestycyjny uruchomił również instrument gwarancyjny programu Horyzont 2020, przeznaczony dla MSP: InnovFin SME Guarantee. Zasada działania jest zbliżona do instrumentu LGF w programie COSME: EFI udostępnia gwarancje bądź regwarancje dla instytucji finansowych, oferujących produkty finansowe dla MSP oraz „Small Midcaps” (przedsiębiorstw wykraczających poza definicję MSP, zatrudniających do 500 osób). Gwarancjami będą mogły być objęte kredyty bądź inne formy finansowania o wartości od 25 tys. do 7,5 mln euro. Z finansowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy spełniający przynajmniej jedno z kilkunastu określonych przez EFI kryteriów innowacyjności. Gwarancje InnovFin SME Guarantee obejmą do 50% potencjalnych strat (uwzględniających kapitał i odsetki) pośrednika finansowego z tytułu poszczególnych umów finansowania. Koszt gwarancji dla pośrednika finansowego wyniesie 0,5-0,8% rocznie.

Szczegółowa treść ogłoszeń, wraz z parametrami instrumentów i procedurą aplikowania, jest dostępna na stronach EuropejskiegoFunduszu Inwestycyjnego (jęz. angielski):

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme...

http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cosme_e...

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innov...

Dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej, ułatwia przedsiębiorcom Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich. KPK IF PUE wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane rolą narodowych pośredników finansowych w programach ramowych UE.

Źródło: http://www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/

 

 

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.