Inkubatory przedsiębiorczości jako podmioty wspierające rozpoczęcie oraz rozwój działalności. | FunduszeNaFirme.pl | Dotacje, Szkolenia unijne, Dofinansowanie dla firm na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

Bądź zawsze na bieżąco.


Zapisz się na darmowy Newsletter, a co tydzień otrzymasz nowe informacje o dostępnych funduszach.
Wybierz województwo, z którego chcesz otrzymywać informacje.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Zrodla Kapitalu >> Inkubatory >> Inkubatory przedsiębiorczości jako podmioty wspierające rozpoczęcie oraz rozwój działalności.

Inkubatory przedsiębiorczości jako podmioty wspierające rozpoczęcie oraz rozwój działalności.

10 Październik 2014, piątek
Inkubatory przedsiębiorczości jako podmioty wspierające rozpoczęcie oraz rozwój działalności.
Miałeś kiedyś pomysł na biznes? Ale po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw doszedłeś do wniosku, że nie ma sensu, że się nie uda. Brakło kapitału na start albo doświadczenia w prowadzeniu firmy? A wiedziałeś, że istnieją inkubatory przedsiębiorczości, które oferują pomoc w jednym lub w drugim wymiarze? Nie?

…w takim razie prezentujemy opis takich instytucji jakimi są INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Inkubator przedsiębiorczości według najpopularniejszej definicji to instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości. W zależności od grupy docelowej można wyróżnić kilka szczególnych rodzajów inkubatorów przedsiębiorczości, których oferta jest skierowana do:

  • początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
  • młodzieży i studentów (akademickie inkubatory przedsiębiorczości),
  • podmiotów ekonomii społecznej (inkubatory przedsiębiorczości społecznej).

Dalsze wyjaśnienia definicji inkubatora przedsiębiorczości sprowadzają nas do wniosków, iż są to zorganizowane kompleksy gospodarcze obejmujące szeroką grupę wyodrębnionych opartych na nieruchomość ośrodków, posiadających ofertę lokalową oraz ofertę usług wspierających małe i średnie firmy. Funkcjonowanie kompleksów jest ukierunkowane na wspomaganie rozwoju nowo powstałych firm oraz optymalizację warunków dla transferu i komercjalizacji technologii poprzez: dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą; usługi wspierające biznes, np.:

  • doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne;
  • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych;
  • tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, tzw. efekty synergiczne;
  • kontakty z instytucjami naukowymi i ocenę przedsięwzięć innowacyjnych.

Komisja Europejska definiuje inkubatory przedsiębiorczości jako: wyznaczone miejsca, gdzie skoncentrowana jest duża liczba nowo powstałych firm na względnie ograniczonej przestrzeni. Ich celem jest zachęcanie młodych osób do prowadzenia własnej firmy i wspieranie jej w początkowym okresie działalności, zwykle przez okres trzech lat.

Działania inkubatorów są bardzo wyspecjalizowane i odnoszą się bezpośrednio do wspierania powstawania i rozwoju nowych przedsiębiorstw. W przypadku inkubatorów szczególny nacisk kładzie się na pomoc, skierowaną do firm o charakterze innowacyjnym. Wsparcie oferowane firmom jest świadczone w początkowej fazie ich istnienia i w zależności od statutu organizacji, może trwać od około roku do kilku lat. Oferta inkubatorów może być bardzo różna i zależy od zasobów i skali działań ośrodka. Jednakże klasyczny inkubator powinien oferować infrastrukturę do prowadzenia działalności na preferencyjnych warunkach oraz wsparcie doradczo - szkoleniowe w różnym zakresie. Z punktu widzenia początkujących przedsiębiorców ważna jest także odpowiednia selekcja rezydentów inkubatora, którzy wzajemnie mogą świadczyć usługi, co daje im dodatkowe korzyści. Różnorodność instytucjonalna ośrodków wspierania przedsiębiorczości akademickiej i coraz gęstsza ich sieć daje możliwość zwiększania intensywności działań na rzecz rozwoju gospodarki w Polsce. Dużą rolę w tym zakresie odgrywają fundusze unijne, które stają się głównym źródłem finansowania ośrodków przedsiębiorczości akademickiej.

Inkubatory są tworzone przez różne instytucje: uniwersytety, organizacje samorządowe, fundacje, różnego typu fundusze (np. venture capital)

Szczególnym typem inkubatorów są akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP), które umożliwiają realizację opracowanych przez środowisko akademickie pomysłów na drodze ich praktycznego wykorzystania w działalności gospodarczej. Formalne podstawy określające wytyczne w zakresie tworzenia AIP określone zostały w Ustawie o szkolnictwie wyższym, w art. 86 „w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii”. Zadaniem AIP jest przede wszystkim wsparcie działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni oraz studentów będących przedsiębiorcami.

Obecnie coraz więcej osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej rozważa jej rozpoczęcie w inkubatorze przedsiębiorczości, co może wynikać nie tylko z jego bogatych zasobów, które udostępnia firmom z nim współpracującym. Czynnikiem przyciągającym jest również, a może przede wszystkim, fakt, że kontynuowanie działalności w inkubatorze przedsiębiorczości znacznie zwiększa współczynnik "przeżywalności" firm, co potwierdzają liczne przeprowadzone w tej dziedzinie badania. Dlatego też, gdy sfera realna gospodarki coraz bardziej odczuwa konsekwencje światowego kryzysu, tak wiele przedsiębiorstw poszukuje dodatkowych zabezpieczeń, by utrzymać się na konkurencyjnym rynku. Inkubatory przedsiębiorczości są właśnie jednym z możliwych rozwiązań, które wspomagają nowo powstające, jak i już prowadzące działalność gospodarczą podmioty.

Co ważne takie inkubatory oferują swoją pomoc w formie bezpłatnej choć często również i płatnej.

 Źródła informacji http://www.e-mentor.edu.pl/, www.parp.gov.pl.  

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.