Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Zrodla Kapitalu >> Konkursy >> Sympatycy technologii i programowania- Konkurs!

Sympatycy technologii i programowania- Konkurs!

27 Kwiecień 2017, czwartek
Projekt ma na celu zastosowanie nowych technologii oraz naukę programowania wśród dzieci i młodzieży. Wymyśl program, który przybliży naukę programowania oraz logicznego myślenia i zastosowanie technologii w codziennym życiu, i zgarnij pieniądze. Najlepsze z projektów otrzymają środki finansowe w kwocie 2 000, 5 000, a nawet 10 000zł.

Uczestnikami mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, w tym szkoły publiczne i niepubliczne, przedszkola publiczne i niepubliczne, biblioteki, miejskie i gminne ośrodki kultury, sportu i rekreacji, centra naukowo-technologiczne oraz osoby pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych, np.: nauczyciele, pasjonaci technologii, którzy jednocześnie uczą lub współpracują z dziećmi.
Uczestnik dokonując Rejestracji na Platformie jednocześnie składa oświadczenie, iż nie narusza jakichkolwiek postanowień Regulaminu, w tym zakazów uczestnictwa w konkursie oraz posiadania praw do Projektu.

Projekt ma służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jego realizacji powinna odczuwać szersza społeczność dzieci lub młodzieży. Projekty, z których mogą korzystać tylko pojedyncze osoby oraz te, z których można korzystać jedynie pod warunkiem wniesienia opłat, nie będą przyjmowane do Programu Grantowego.
Każda osoba spełniająca warunki przewidziane Regulaminem dokonuje Rejestracji na Platformie pod adresem: fajnegranty.pl, wypełniając formularz zgłoszeniowy, co do zakresu danych zgodny ze wzorem zawartym w Załączniku 2 do Regulaminu.
Po dokonaniu Rejestracji Uczestnik ma prawo zgłosić Projekt do Programu Grantowego w terminie przewidzianym w harmonogramie określonym w Regulaminie.
Jeden Uczestnik ma prawo zgłosić więcej niż jeden Projekt, jednak nie więcej niż trzy Projekty.

Z uczestnictwa w Programie Grantowym wykluczani są Uczestnicy oraz odrzucane są dokonane przez Uczestników Rejestracje lub zgłoszenia Projektów:
- sporządzone w innym języku niż język polski,
- wypełnione w sposób uniemożliwiający dokonanie oceny przez Fundację lub Komisję Grantową, w szczególności w sposób nieczytelny lub niewyraźny lub, w których opis, materiały lub dokumenty przekraczają objętość wskazaną w formularzu zgłoszeniowym,
- wypełnione w sposób niekompletny,
- zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne lub pornograficzne, propagujące przemoc,
- zawierające treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku,
niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym,
- zawierające treści propagujące markę konkurencyjną do T-Mobile,
- zawierające treści niezgodne z prawem,
- zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem,
- naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek,
- naruszające dobre obyczaje,
- nie spełniające innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób naruszające jego postanowienia.

Wszelkie zgody, dane, informacje, dokumenty oraz inne materiały przekazane lub udostępnione przez Uczestnika w ramach Programu Grantowego, w tym podczas Rejestracji lub w Umowie Finansowania muszą być kompletne i zgodne z prawdą, a w razie ich zmiany Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego ich zaktualizowania na Platformie.
Dokonując Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wszelkich przekazanych lub udostępnionych danych osobowych, w tym wizerunku Uczestnika przez Fundację oraz T-Mobile w celach związanych z lub dotyczących Programu Grantowego. Uczestnik ma prawo wglądu do tych danych oraz ich zmiany lub ich usunięcia z baz danych Fundacji lub T-Mobile. Usunięcie lub żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie Grantowym. Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, iż usunięcie lub żądanie usunięcia danych osobowych będzie uniemożliwiać wykonanie Umowy o Finansowanie przez Fundację.

Więcej informacji można uzyskać na stonie: http://fajnegranty.pl/
oraz w REGULAMINIE: http://fajnegranty.pl/wp-content/uploads/2017/04/Regulamin02.pdf

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.